ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ


ဟင်္သာတမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဟင်္သာတမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်


Read More...
26-Feb-2019
လပွတ္တာမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
လပွတ္တာမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၆.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
05-Jan-2018
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၆.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
05-Jan-2018
ဒေးဒရဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဒေးဒရဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
05-Jan-2018
ဘိုကလေးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဘိုကလေးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
05-Jan-2018