Hotels


ပုသိမ်မြို့အတွင်းရှိ ဟိုတယ်များ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ


၁။    ပုသိမ်ဟိုတယ်
    မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၂၅၁၃၈၊ ၀၄၂ - ၂၄၅၁၇
၂။    ပါရာဒိုက်စ်ဟိုတယ်
အမှတ် (၁၄)၊ စျေးချောင်းလမ်း၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၂၂၇၅၀၊ ၀၄၂ - ၂၅၀၅၅
၃။    လပြည့်ဝန်းဟိုတယ်
အမှတ် (၂၂)၊ မင်းကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၂၄၆၆၉၊ ၀၄၂ - ၂၅၁၅၅၁၊ ၀၄၂ - ၂၁၆၈၆

 

ငွေဆောင်မြို့၊ ငွေဆောင်ကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်များ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ


၁။    Bay of Bengal Hotel
    အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၀၄
၂။    Aerreum Palace Hotel
အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၁၇၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၁၉
၃။    Sunny Paradise Hotel
အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၂၇
၄။    Myanmar Treasure Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၂၄၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၂၆
၅။    AMBO Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၁၄၊ ၀၄၂ - ၄၀၃၁၆
၆။    Plam Beach Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၃၃၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၃၅
၇။    Emorald Sea Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၄၇၊ ၀၉ - ၅၂၀၀၇၄၀
၈။    Pearl Ngwe Saung Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၃၀၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၃၂
၉။    Yuzana Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၃၀၊ ၀၉ - ၅၂၀၀၆၈၂
၁၀။    Silver View Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၁၇၊ ၀၄၂ - ၄၀၃၁၉၊ ၀၄၂ - ၄၀၈၁၈
၁၁။    Yamonmar Oo Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၃၅၊ ၀၄၂ - ၄၀၃၃၆၊ ၀၄၂ - ၄၀၃၃၈
၁၂။    Shwe Hin Thar Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၄၀၊ ၀၉ - ၅၂၀၀၆၁၈
၁၃။    Sliver Coast Beach Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၃၄၊ ၀၄၂ - ၄၀၃၂၅
၁၄။    Central Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၁၁၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၁၆
၁၅။    Ocean Paradise Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၅၂၀၀၂၂
၁၆။    Eskala Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၃၉၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၈၂
၁၇။    Ocean blue Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၂၃၆၊ ၀၄၂ - ၄၀၂၃၈
၁၈။    Ngwe Saung Yacht Club Hotel
    အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၁၀၀၊ ၀၄၂ - ၄၀၁၀၉
၁၉။    Grand Ngwe Saung Hotel    
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၈၆၃၀၃၇၃
၂၀။    The Senerity Hotel (ACE)    
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၂၂၄၉၈၃၀၀
၂၁။    Asia World Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ - ၂၂၉၁၃
၂၂။    June X Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၀၃၄၈

 

ရွှေသောင်ယံမြို့၊ ချောင်းသာကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်များ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ


၁။    Amazing Hotel
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၅၂၀၀၅၅၆
၂။    Azural Hotel
    အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၉၇၇၉၉၀၀၉
၃။    New Chaung Thar Hotel
    အမှတ် (၆)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၂၃၆၈၊ ၀၄၂ - ၄၂၃၆၉
၄။    စည်းစိမ်ဟိုတယ်
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၂၂၅၂၁၆၇၄
၅။    နိုင်​​ချောင်းသာဟိုတယ်
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၅၂၀၀၆၀၆
၆။    Golden Beach Hotel
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၄၂ - ၄၂၃၅၀
၇။    သီရိဟိုတယ်
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၂၅၄၃၃၁၉၀၉
၈။    Grand Hotel
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၈၅၆၈၃၇၆
၉။    Belle Hotel
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၈၅၆၈၉၉၆
၁၀။    Diamond Hotel
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၂၂၄၅၉၉၄၆
၁၁။    AMBO Hotel
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၉၂၁၄၄၈၈
၁၂။    ​ရွှေဟင်္သာဟိုတယ်
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၅၂၀၀၆၁၇
၁၃။    ACE Hotel
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၃၄၅၀၇၇
၁၄။    ဧရာဝတီဟိုတယ်
    အမှတ် (၆)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၉၀၀၀၇၉၀
၁၅။    Hill Garden Hotel
အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၅၂၀၁၈၈၆
၁၆။    ရွှေသောင်ယံဟိုတယ်
    အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၂၅၀၁၉၂၉၅၀
၁၇။    ဝတ်ရည်ဟိုတယ်
    အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၄၂၂၄၄၃၃၇၃
၁၈။    Coral Chaung Thar Hotel
    ကျောက်မောင်နှမ၊ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ ရွှေသောင်ယံမြို့
    ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ - ၅၀၁၁၇၀၂