ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန


ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

  • တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
  • တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန