လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ၀န်ကြီးဌာန


လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

  • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
  • တိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်
  • တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး
  • အကျဉ်းဦးစီးဌာန
  • အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • မီးသတ်ဦးစီးဌာန