ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 • တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ပုသိမ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဟင်္သာတခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မြောင်းမြခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မအူပင်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဖျာပုံခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • လပွတ္တာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ပုသိမ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • သာပေါင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ငပုတောမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကျုံပျော်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ရေကြည်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဟင်္သာတမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဇလွန်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • လေးမျက်နှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မြန်အောင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကြံခင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • အင်္ဂပူမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မြောင်းမြမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • အိမ်မဲမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဝါးခယ်မမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မအူပင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ပန်းတနော်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ညောင်တုန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဓနုဖြူမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဖျာပုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဘိုကလေးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဒေးဒရဲမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • လပွတ္တာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ရွေသောင်ယံမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ငွေဆောင်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ငရုတ်ကောင်းမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ငသိုင်းချောင်းမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • အထောင်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • အသုတ်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကနောင်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဘက်ရဲမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ထူးကြီးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ကျုံမငေးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • အမာမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ပြင်စလူမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ချောင်းသာမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • ဒူးယားမြို့အထွေအထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • တလုတ္ထော်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • လပွတ္တာ (၃)မိုင်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
 • မဲဇလီမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန