မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၃၀.၉.၂၀၂၀)

မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်

Download Link : 2_Maw_Gyun.pdf
24-May-2021