ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်

17-Jan-2023