ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်- တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ Website ဖြစ်သော www.ayeyarwadyregion.gov.mm နှင့် Facebook Page တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားမည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်- တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ Website ဖြစ်သော www.ayeyarwadyregion.gov.mm နှင့် Facebook Page တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားမည်။

16-Jun-2022